Harmonogram vývoz smetí

Harmonogram separovaného zberu na rok 2016

  August Sept. Okt. Nov. Dec.
           
Papier 5. 13. 25. 11. 7.
Sklo   7. 25. 25. 16.
PET 10.a 26. 7. a 30. 27. 25. 16.

 

Výzva na predkladanie cenových ponúk - ˝Vykonávanie stavebného dozoru pre projekt ˝Vybudovanie celo - obecnej splaškovej kanalizácie a ČOV pre obec Svätý Peter˝

 

Výzva

Výzva na predkladanie cenových ponúk - ˝Vykonávanie externého manažmentu pre projekt ˝Vybudovanie celo - obecnej kanalizácie a ČOV pre obec Svätý Peter˝

 

Výzva

Kúpa Nájomného bytového domu - 6 b.j. – nižší štandard na ul J. Kossányiho

 

Opis

Fotodokumentácia

20. DEŇ OBCE SVÄTÝ PETER

20. FALUNAP SZENTPÉTEREN

(09.07.2016)

 

Program

Národný projekt Terénna sociálna práca v obciach I sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

 

 

Terénna sociálna práca sa v našej obci začala vykonávať na základe účasti v národnom projekte Terénna sociálna práca v obciach I realizovanom Implementačnou agentúrou MPSVR SR www.ia.gov.sk, vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje www.esf.gov.sk.

 

Zámerom projektu je zlepšenie sociálnej situácie ľudí ohrozených sociálnym vylúčením prostredníctvom zabezpečenia terénnej sociálnej práce za pomoci terénnych sociálnych pracovníkov a terénnych pracovníkov poskytujúcich pomoc obyvateľom obce, ktorí sa ocitli v sociálnej a hmotnej núdzi, nezamestnaným, rodinám s malými deťmi a senioroms osobitným zreteľom na segregované a sociálne vylúčené komunity. Cieľom je zvýšenie účasti najviac znevýhodnených a ohrozených osôb na živote  spoločnosti, zlepšenie ich možností vstupu na trh práce, zlepšenie prístupu k poskytovaným službám a komplexná integrácia do spoločnosti.  

 

•           Zmluva o spolupráci číslo: N20160323006

•          Začiatok realizácie národného projektu Terénna sociálna práca v obciach I : 05/2016

•          Ukončenie realizácie národného projektu Terénna sociálna práca v obciach I: 06/2019

 

Terénnu prácu v súčasnosti zabezpečujú títo zamestnanci/zamestnankyne našej obce:

Terénna sociálna pracovníčka: Bc. Priska Sipková

Terénna pracovníčka: Mgr. Denisa Hamranová

E- mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Tel. kontakt:0918/ 180 647

Adresa kancelárie:Obecný úrad Svätý Peter, Hlavná 2, 946 57 Svätý Peter 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OVYHLÁSENÍ ZÁVÄZNÝCH ČASTÍ ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE

 

VZN

Uznesenie

SPOLOČNÝ ÚZEMNÝ PLÁN OBCÍ

Zoznam regulačných jednotiek a ich regulácia

A Föld Napja - Csak rajtunk múlik, hogy milyen környezetben  élünk

 

Köszönet mindenkinek

Bővebben: A Föld Napja 2015


Keresés

Szentpéter - kapcsolat

09.10.2008 Minister Marian Januek odovzdal njomn byty v obci Svt Peter 4
Brlaksok
DSC_10432
DSC_1047
DSC_1054
M
M 1
Z 1

  Polgármester: Ing. Jozef Jobbágy


 

   Fő utca 2, 946 57 Szentpéter

  Telefon:         +421 35/7685283
  Fax: +421 35/7685284

 

Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

www.svatypeter.eu

Rendőrség

Munkaidő

Pondelok

  08.00-12.00

 

  13.00-15.00

Streda

  08.30-12.00

 

  13.00-16.00

Štvrtok

  08.00-12.00

 

  13.00-15:00

 

 

 

 

 


 

EÚ projektek

Időjárás

Dlhodobá predpoveď počasia

Címjegyzék 

Oficiálna stránka Svätý Peter © 2013  by A.S.E.S. networks, s.r.o.

Beállítások   Oldaltérkép;   Szöveges változat
 

feed-image Hírcsatorna tételek