Harmonogram vývoz smetí

 

 

ZaD

Správa

Územný plán Dokument na stiahnutenie
Závazná časť Dokument na stiahnutenie

Výkres

Obal Dokument na stiahnutenie
Návrh M10 Dokument na stiahnutenie
Návrh M05 (ZaD) Dokument na stiahnutenie
Návrh M05 (KSU) Dokument na stiahnutenie
Regulácia (ZaD) Dokument na stiahnutenie
Regulácia (KSU) Dokument na stiahnutenie
Doprava (ZaD) Dokument na stiahnutenie
Doprava (KSU) Dokument na stiahnutenie
TI-VK (ZaD) Dokument na stiahnutenie
TI-VK (KSU) Dokument na stiahnutenie
TI-ETP (ZaD) Dokument na stiahnutenie
TI-ETP (KSU) Dokument na stiahnutenie
Záber PP (ZaD) Dokument na stiahnutenie
Záber PP (KSU) Dokument na stiahnutenie

Oznam

 

 

Obec Svätý Peter oznamuje verejnosti, že na webstránke:

http://enviroportal.sk/sk/eia/detail/zmeny-doplnky-spolocneho-uzemneho-planu-obci-besenov-branovo-dubnik-gb-1

je zverejnené  oznámenie o strategickom dokumente „ Zmeny a doplnky Spločného územného plánu obcí Bešeňov, Branovo, Dubník, Gbelce, Jasová, Nová Vieska, Rúbaň, Strekov, Svätý Peter, Svodín, Šarkan – obec
Svätý Peter – rok 2012“ .

Uvedené oznámenie sa nachádza aj na Obecnom úrade Svätý Peter, Hlavná 2, 946 57 Svätý Peter  do ktorej môžete nahliadnuť v pracovných dňoch počas úradných hodín, do 13.05.2013.


Návrh Záverečný účet obce Svätý Peter za rok 2012

Zoznam daňových dlžníkov k 28.02.2013

Oznam -Elektrina

 

Vážení občania!

 

obci prebieha výmena elektrického vedenia a elektrických stĺpov a z toho dôvodu
sú výpadky vysielania miestneho rozhlasu a verejného osvetlenia.
Prosím Vás o trpezlivosť, po dokončení prác prebehne revízia týchto zariadení a za -
bezpečí sa ich  plná  funkčnosť.  Predpokladaný termín  ukončenia prác bude do 31.
júla 2013.

                                                                   Ďakujeme!

Oznam pre držiteľov psov

 

 

 

Obecný úrad  Svätý Peter v zmysle  VZN obce a chove  a držaní zvierat  2/2006  žiada
občanov, držiteľov psov, aby si psov zabezpečili tak aby sa voľne nepohybovali po ob -
ci
a nerušili, neohrozovali, neobmedzovali spoluobčanov a ich majetok.

Podľa § 5 ods.3.písm.a)  je voľný pohyb psa zakázaný na  celom území obce. Obecný
úrad môže  podľa § 8 ods.1 pri  porušení  ustanovení tohto nariadenia uložiť  po kutu
fy
zickej osobe do výšky 165 €.

 

Oznam

 

 

 

Obecný úrad vo  Svätom Petre oznamuje  občanom,  že v dňoch od 18. marca do 28.
marca 2013 sa  uskutoční jarné upratovanie.
Žiadame občanov, aby odpad ( konáre
a zostrihaný vinič)
zo záhrad uviazali špagátom (nie drôtom) a vyložili pred svoje do -
my na ulicu.

 

                                                                                                                Ing. Jozef Jobbágy

                                                                                                                 starosta obce v.r.

 


Vyhľadávanie

Obec Svätý Peter - kontakt

09.10.2008 Minister Marian Januek odovzdal njomn byty v obci Svt Peter 4
Brlaksok
DSC_10432
DSC_1047
DSC_1054
M
M 1
Z 1

  Starosta: Ing. Jozef Jobbágy


 

   Hlavná 2, 946 57 Svätý Peter

  Telefón:       +421 35/7685283
   Fax: +421 35/7685284

 

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

www.svatypeter.eu

Terénna sociálna práca v obciach

Obecná polícia

Úradné hodiny obecnej polície

Pondelok

08.00-12.00

 

13.00-15.00

Streda

08.30-12.00

 

13.00-16.00

Štvrtok

08.00-12.00

 

13.00-15:00

EÚ projekty

Počasie

Dlhodobá predpoveď počasia 

Oficiálna stránka Svätý Peter © 2013  by A.S.E.S. networks, s.r.o.

Nastavenie   Mapa stránok   Text
 

feed-image Záznamy v kanáli