Harmonogram vývoz smetí

Oznam -Elektrina

 

Vážení občania!

 

obci prebieha výmena elektrického vedenia a elektrických stĺpov a z toho dôvodu
sú výpadky vysielania miestneho rozhlasu a verejného osvetlenia.
Prosím Vás o trpezlivosť, po dokončení prác prebehne revízia týchto zariadení a za -
bezpečí sa ich  plná  funkčnosť.  Predpokladaný termín  ukončenia prác bude do 31.
júla 2013.

                                                                   Ďakujeme!

Oznam pre držiteľov psov

 

 

 

Obecný úrad  Svätý Peter v zmysle  VZN obce a chove  a držaní zvierat  2/2006  žiada
občanov, držiteľov psov, aby si psov zabezpečili tak aby sa voľne nepohybovali po ob -
ci
a nerušili, neohrozovali, neobmedzovali spoluobčanov a ich majetok.

Podľa § 5 ods.3.písm.a)  je voľný pohyb psa zakázaný na  celom území obce. Obecný
úrad môže  podľa § 8 ods.1 pri  porušení  ustanovení tohto nariadenia uložiť  po kutu
fy
zickej osobe do výšky 165 €.

 

Oznam

 

 

 

Obecný úrad vo  Svätom Petre oznamuje  občanom,  že v dňoch od 18. marca do 28.
marca 2013 sa  uskutoční jarné upratovanie.
Žiadame občanov, aby odpad ( konáre
a zostrihaný vinič)
zo záhrad uviazali špagátom (nie drôtom) a vyložili pred svoje do -
my na ulicu.

 

                                                                                                                Ing. Jozef Jobbágy

                                                                                                                 starosta obce v.r.

 

Návrh "Dodatok č. 2" 

                 Návrh "Dodatok č. 2" k všeobecne záväznému nariadeniu obce 2/2008 ktorým sa ur -
        čuje  výška a spôsob úhrady príspevku za pobyt  dieťaťa v materskej škole, výška prís -
        pevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, výška príspevku
        na  čiatočnú úhradu nákadov a spôsob úhrady v zariadeniach školského stravovania a 
        výška úhrady za prenájom priestorov a zariadení škôl alebo školských zariadení v čase,
        keď sa  nevyužívajú na výchovo-vzdelávací proces.                                          Čítaj ďalej ->

 

Schválený rozpočet na rok 2013 obce Svätý Peter

 

Návrh rozpočtu na rok 2013Vyhľadávanie

Obec Svätý Peter - kontakt

09.10.2008 Minister Marian Januek odovzdal njomn byty v obci Svt Peter 4
Brlaksok
DSC_10432
DSC_1047
DSC_1054
M
M 1
Z 1

  Starosta: Ing. Jozef Jobbágy


 

   Hlavná 2, 946 57 Svätý Peter

  Telefón:       +421 35/7685283
   Fax: +421 35/7685284

 

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

www.svatypeter.eu

Terénna sociálna práca v obciach

Obecná polícia

Úradné hodiny obecnej polície

Pondelok

08.00-12.00

 

13.00-15.00

Streda

08.30-12.00

 

13.00-16.00

Štvrtok

08.00-12.00

 

13.00-15:00

EÚ projekty

Počasie

Dlhodobá predpoveď počasia 

Oficiálna stránka Svätý Peter © 2013  by A.S.E.S. networks, s.r.o.

Nastavenie   Mapa stránok   Text
 

feed-image Záznamy v kanáli