Harmonogram vývoz smetí

Obchodná verejná súťaž

 

Obec Svätý Peter

     vyhlasuje

podľa ust. § 281 a nasl. zákona  č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a podľa ust. § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

obchodnú verejnú súťaž na podávanie návrhov na uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj nehnuteľností z majetku obce Svätý Peter,

 

Zverejnené, dňa 25.02.2020

 

OVS časť I.

OVS časť II.

OVS časť III.

Návrh rozpočtu obce Svätý Peter na roky 2020 - 2022

 

Návrh rozpočtu 2020 - 2022

Oznam-Zisťovania o príjmoch a životných podmienkach domácností v roku 2020

 

Oznam

Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Svätý Peter č. 2/2016 o sume úhrady za sociálnu službu poskytovanú v zariadení seniorov, spôsobe jej určenia a platenia

 

Dodatok č. 1 k VZN 2/2016

Všeobecne záväzného nariadenia obce Svätý Peter č. 4/2019 O MIESTNYCH DANIACH A MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY

 

VZN č. 4/2019

Pozvánka na 8. zasadnutie OZ, ktoré sa bude konat' dňa 11.12.2019 o 17.00 hod. v zasadačke obecného úradu

 

Pozvánka

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Svätý Peter na I. polrok 2020

 

Plán na I. polrok 2020

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Svätý Peter č. 4/2019 O MIESTNYCH DANIACH A MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY

 

Návrh VZN č. 4/2019


Vyhľadávanie

Obec Svätý Peter - kontakt

09.10.2008 Minister Marian Januek odovzdal njomn byty v obci Svt Peter 4
Brlaksok
DSC_10432
DSC_1047
DSC_1054
M
M 1
Z 1

  Starosta: Ing. Jozef Jobbágy


 

   Hlavná 2, 946 57 Svätý Peter

  Telefón:       +421 35/7685283
   Fax: +421 35/7685284

 

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

www.svatypeter.eu

Terénna sociálna práca v obciach

Obecná polícia

Úradné hodiny obecnej polície

Pondelok

08.00-12.00

 

13.00-15.00

Streda

08.30-12.00

 

13.00-16.00

Štvrtok

08.00-12.00

 

13.00-15:00

EÚ projekty

Počasie

Dlhodobá predpoveď počasia 

Oficiálna stránka Svätý Peter © 2013  by A.S.E.S. networks, s.r.o.

Nastavenie   Mapa stránok   Text
 

feed-image Záznamy v kanáli