Harmonogram vývoz smetí

Upozornenie v zmysle § 7b ods. 4 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších právnych predpisov na invázne druhy rastlín

 

Upozornenie

Zámer - ochrana intravilánu pred splachmi z polí a povodňami

 

Zámer

Oznámenie

,, Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Chotín na roky 2016-2022 “

 

Oznámenie

Okresný úrad Komárno, pozemkový a lesný odbor - ROZHODNUTIE - o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách

 

Rozhodnutie

Oznámenie

,, Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Nitrianskeho samosprávneho kraja 2016-2022 “

 

Oznámenie 

Oficiálna stránka Svätý Peter © 2013  by A.S.E.S. networks, s.r.o.

Nastavenie   Mapa stránok   Text
 

feed-image Záznamy v kanáli