Harmonogram vývoz smetí

Odporúčaný postup pri náleze podozrivej zásielky

(pokyny pre verejnosť)

 

Odporúčaný postup

Informácie k výskytu vysokopatogénnej aviárnej influenzy (vtáčia chrípka) subtypu H5N8 v členských štátoch EÚ

 

Informácie

PROGRAM HOSPODÁRSKEHO ROZVOJA A SOCIÁLNEHO ROZVOJA NITRIANSKEHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA 2016 - 2022 -

Z Á V E R E Č N É    S T A N O V I S K O

 

Zaslanie záverečného stanoviska

Záverečné stanovisko

 

ROZHODNUTIE O POVOLENÍ ZMENY V UŽÍVANÍ STAVBY - JADRAN bar

 

Rozhodnutie

Oznam - Celoslovenská umelecká výtvarná súťaž: Rodina bez cigariet V. ročník

 

Oznam 

Oficiálna stránka Svätý Peter © 2013  by A.S.E.S. networks, s.r.o.

Nastavenie   Mapa stránok   Text
 

feed-image Záznamy v kanáli