Harmonogram vývoz smetí

Starosta obce Svätý Peter a obecné zastupiteľstvo Občianske združenie Dieťa budúcnosti Vás srdečne pozývajú na Majáles, ktorý sa uskutoční 30. apríla 2018 (pondelok) a 1. mája 2018 (utorok) v areáli športového ihriska

 

Program

Úprava síry, Chotín - informácia o zverejnení oznámenia o zmene

 

Verejnosť má možnosť do oznámenia o zmene navrhovanej činnosti nahliadnuť na internetovej stránke: http://enviroportal.sk/sk/eia/detail/uprava-siry-chotin- , alebo osobne na Obecnom úrade Svätý Peter.

 

Oznámenie

Obecný úrad Svätý Peter, Hlavná 2, 946 57 Svätý Peter vyhlasuje výberové konanie na jedno pracovné miesto terénneho pracovníka (TP). Výberové konanie sa uskutoční dňa 15. mája 2018 (utorok) o 10.00 hod. v priestoroch na Obecnom úrade Svätý Peter.

 

Výberové konanie

 

Verejná vyhláška - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky oznamuje v zmysle § 18 ods. 3 v spojení s § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov začatie správneho konania vo veci vyhlásenia Kostola r. k. sv. Martina na Malej ul. vo Svätom Petre, súp. č. 1201 na parcele č. 459/2, k. ú. Svätý Peter, za národnú kultúrnu pamiatku.

 

Verejná vyhláška

DEŇ ZEME - dobrovoľnícka akcia pri príležitosti Dňa Zeme 20. apríla 2018 

 

Deň Zeme 2018

Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania

 

Svätý Peter, celo obecná čistiareň odpadových vôd

Svätý Peter, celo obecná splašková kanalizácia

VEREJNÁ VYHLÁŠKA - Obec Svätý Peter Vám týmto oznamuje, že v zmysle § 30,31, zákona č. 50/1976 Z. z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov začala dňom 28.03.2018 obstarávať Zmeny a doplnky SÚPN-O Svätý Peter č. 1/2018.

 

Verejná vyhláška

Dobrovoľná vojenská príprava

 

Plagát

Brožúra


Keresés

Szentpéter - kapcsolat

09.10.2008 Minister Marian Januek odovzdal njomn byty v obci Svt Peter 4
Brlaksok
DSC_10432
DSC_1047
DSC_1054
M
M 1
Z 1

  Polgármester: Ing. Jozef Jobbágy


 

   Fő utca 2, 946 57 Szentpéter

  Telefon:         +421 35/7685283
  Fax: +421 35/7685284

 

Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

www.svatypeter.eu

Rendőrség

Munkaidő

Pondelok

  08.00-12.00

 

  13.00-15.00

Streda

  08.30-12.00

 

  13.00-16.00

Štvrtok

  08.00-12.00

 

  13.00-15:00

 

 

 

 

 


 

EÚ projektek

Időjárás

Dlhodobá predpoveď počasia

Címjegyzék 

Oficiálna stránka Svätý Peter © 2013  by A.S.E.S. networks, s.r.o.

Beállítások   Oldaltérkép;   Szöveges változat
 

feed-image Hírcsatorna tételek