Harmonogram vývoz smetí

Informácia o možnosti používania jazyka národnostnej menšiny v úradnom styku  podľa § 2 ods. 3 zákona č. 184/1999 Z. z. o používaní  jazykov národnostných menšín v znení neskorších predpisov.

 

Informácia

Prehľad právnych predpisov

 

Prehľad právnych predpisov

Miesto, čas a spôsob, akým je možné získavať informácie a informácie o tom, kde možno podať žiadosť, návrh, podnet, sťažnosť alebo iné podanie.

 

Miesto, čas a spôsob, akým je možné získavať informácie a informácie o tom, kde možno podať žiadosť, návrh, podnet, sťažnosť alebo iné podanie.

Postup, ktorý musí obec Svätý Peter dodržiavať pri vybavovaní všetkých žiadostí, návrhov a iných podaní, vrátane príslušných lehôt, ktoré je nutné dodržať.

 

Postup

Informácie

 

Oznam

 

               Obecný úrad Svätý Peter v zmysle VZN obce a chove a držaní zvierat 2/2006  žiada obča -
        nov, držiteľov psov, aby si psov zabezpečili tak aby sa voľne nepohybovali po obci a nerušili, 
        neohrozovali, neobmedzovali spoluobčanov a ich majetok.

               Podľa § 5 ods.3.písm.a) je voľný pohyb psa zakázaný na celom území obce.Obecný úrad
        môže podľa § 8 ods. 1 pri porušení ustanovení tohto  nariadenia uložiť pokutu fyzickej osobe
        do výšky 165 €.

 

Oznam pre držiteľov psov

 

                 Obecný úrad  Svätý Peter v zmysle  VZN obce a chove  a držaní zvierat  2/2006  žiada
        občanov, držiteľov  psov, aby si psov  zabezpečili tak aby sa voľne  nepohybovali po obci
        a nerušili, neohrozovali, neobmedzovali spoluobčanov a ich majetok.

                Podľa § 5 ods.3.písm.a)  je voľný pohyb  psa zakázaný  na celom území obce. Obecný
        úrad môže  podľa § 8 ods.1 pri  porušení  ustanovení tohto  nariadenia uložiť  pokutu fy -
        zickej osobe do výšky 165 €.

 

Návrh "Dodatok č. 2"

 

                 Návrh "Dodatok č. 2" k všeobecne záväznému nariadeniu obce 2/2008 ktorým sa ur -
        čuje  výška a spôsob úhrady príspevku za pobyt  dieťaťa v materskej škole, výška prís -
        pevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, výška príspevku
        na  čiatočnú úhradu nákadov a spôsob úhrady v zariadeniach školského stravovania a 
        výška úhrady za prenájom priestorov a zariadení škôl alebo školských zariadení v čase,
        keď sa  nevyužívajú na výchovo-vzdelávací proces.                                             Čítaj ďalej ->

 

 

 

 


Vyhľadávanie

Obec Svätý Peter - kontakt

09.10.2008 Minister Marian Januek odovzdal njomn byty v obci Svt Peter 4
Brlaksok
DSC_10432
DSC_1047
DSC_1054
M
M 1
Z 1

  Starosta: Ing. Jozef Jobbágy


 

   Hlavná 2, 946 57 Svätý Peter

  Telefón:       +421 35/7685283
   Fax: +421 35/7685284

 

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

www.svatypeter.eu

Terénna sociálna práca v obciach

Obecná polícia

Úradné hodiny obecnej polície

Pondelok

08.00-12.00

 

13.00-15.00

Streda

08.30-12.00

 

13.00-16.00

Štvrtok

08.00-12.00

 

13.00-15:00

EÚ projekty

Počasie

Dlhodobá predpoveď počasia 

Oficiálna stránka Svätý Peter © 2013  by A.S.E.S. networks, s.r.o.

Nastavenie   Mapa stránok   Text