Harmonogram vývoz smetí

Upozornenie pre vlastníkov a užívateľov pozemkov vo veci orezu a výrubu stromov v ochrannom pásme vonkajších vysokonapäťových vedení a v blízkosti a pod vonkajším nízkonapäťovým vedením.

 

UPOZORNENIE

 

Západoslovenská distribučná, a.s. ako poverený správca elektrických sietí na distribúciu elektrickej energie v súlade so Zákonom č. 251/2012 Z.z. § 11 odst. 1 o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyzíva všetkých vlastníkov, nájomcov alebo správcov nehnuteľností, na ktorých sa nachádzajú nadzemné i podzemné elektrické vedenia v správe Západoslovenskej distribučnej, a.s. na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov.

 

VÝZVA

 

Oznam - Elektronická adresa na doručovanie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu

 

Obec Svätý Peter zverejňuje v súlade s § 46 ods. 4 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

Elektronickú adresu na doručovanie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.                                                        Čítaj ďalej ->      

 

Výzva správcu elektrických sietí na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov

 

Výzva správcu elektrických sietí na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov    (424 KB)

 

Informácie

 

Oznam

 

               Obecný úrad Svätý Peter v zmysle VZN obce a chove a držaní zvierat 2/2006  žiada obča -
        nov, držiteľov psov, aby si psov zabezpečili tak aby sa voľne nepohybovali po obci a nerušili, 
        neohrozovali, neobmedzovali spoluobčanov a ich majetok.

               Podľa § 5 ods.3.písm.a) je voľný pohyb psa zakázaný na celom území obce.Obecný úrad
        môže podľa § 8 ods. 1 pri porušení ustanovení tohto  nariadenia uložiť pokutu fyzickej osobe
        do výšky 165 €.

 

OZNAM

 

Obecný úrad vo Svätom Petre oznamuje občanom, že

 

v dňoch od 18. marca do 28. marca 2013


sa uskutoční jarné upratovanie.

 

 

                                                   Žiadame občanov, aby odpad
 

                                                    ( konáre a zostrihaný vinič)
 

                                zo záhrad uviazali špagátom (nie drôtom) a vyložili
 

                                                      pred svoje domy na ulicu.

 

 

                                                                                                                Ing. Jozef Jobbágy

                                                                                                                 starosta obce v.r.

 

Oznam pre držiteľov psov

 

                 Obecný úrad  Svätý Peter v zmysle  VZN obce a chove  a držaní zvierat  2/2006  žiada
        občanov, držiteľov  psov, aby si psov  zabezpečili tak aby sa voľne  nepohybovali po obci
        a nerušili, neohrozovali, neobmedzovali spoluobčanov a ich majetok.

                Podľa § 5 ods.3.písm.a)  je voľný pohyb  psa zakázaný  na celom území obce. Obecný
        úrad môže  podľa § 8 ods.1 pri  porušení  ustanovení tohto  nariadenia uložiť  pokutu fy -
        zickej osobe do výšky 165 €.

 

Návrh "Dodatok č. 2"


 

                 Návrh "Dodatok č. 2" k všeobecne záväznému nariadeniu obce 2/2008 ktorým sa ur -
        čuje  výška a spôsob úhrady príspevku za pobyt  dieťaťa v materskej škole, výška prís -
        pevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, výška príspevku
        na  čiatočnú úhradu nákadov a spôsob úhrady v zariadeniach školského stravovania a 
        výška úhrady za prenájom priestorov a zariadení škôl alebo školských zariadení v čase,
        keď sa  nevyužívajú na výchovo-vzdelávací proces.                                             Čítaj ďalej ->

 

 Schválený rozpočet na rok 2013 obce Svätý Peter

 

Schválený rozpočet na rok 2013 obce Svätý Peter     (107 KB)

 

Návrh rozpočtu na rok 2013 obce Svätý Peter

 

Návrh rozpočtu na rok 2013 obce Svätý Peter             (183 KB)
 

 

 

 


Vyhľadávanie

Obec Svätý Peter - kontakt

09.10.2008 Minister Marian Januek odovzdal njomn byty v obci Svt Peter 4
Brlaksok
DSC_10432
DSC_1047
DSC_1054
M
M 1
Z 1

  Starosta: Ing. Jozef Jobbágy


 

   Hlavná 2, 946 57 Svätý Peter

  Telefón:       +421 35/7685283
   Fax: +421 35/7685284

 

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

www.svatypeter.eu

Terénna sociálna práca v obciach

Obecná polícia

Úradné hodiny obecnej polície

Pondelok

08.00-12.00

 

13.00-15.00

Streda

08.30-12.00

 

13.00-16.00

Štvrtok

08.00-12.00

 

13.00-15:00

EÚ projekty

Počasie

Dlhodobá predpoveď počasia 

Oficiálna stránka Svätý Peter © 2013  by A.S.E.S. networks, s.r.o.

Nastavenie   Mapa stránok   Text