Harmonogram vývoz smetí

 

"Zastavte pochodovanie" - premietanie dokumentárneho filmu o migrácii. Diskusné fórum.

„Álljon meg a menet” – dokumentumfilm vetítése a migrációról, majd vitafórum.

“Stop the marching” - screening of the documentary film about the migration. Debate forum.

 

  

  

 

 

 

 

 

„Naše možnosti v EÚ” – diskusia a workshop s poslancoum župy

„Lehetőségeink az EU-ban” – vitafórum és workshop a megyei képviselővel.

„Our possibilities in the EU” – debate forum and workshop with regional representative

    

  

Oficiálna stránka Svätý Peter © 2013  by A.S.E.S. networks, s.r.o.

Nastavenie   Mapa stránok   Text