Harmonogram vývoz smetí

Privítanie hostí

Vendégek fogadása

Welcoming of the guests

 

    

    

 

Ubytovanie

Elszállásolás

Accommodation

 

Stravovanie

Étkezés

Eating

  

 

Organizačné práce

Szervezési munkák

Organization

 

  

Oficiálna stránka Svätý Peter © 2013  by A.S.E.S. networks, s.r.o.

Nastavenie   Mapa stránok   Text